Strona główna

Projekt „Szkolenia z języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa nr. 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie oraz wkładu własnego Projektodawcy stanowiących środki prywatne na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego- Instytucją Pośredniczącą.

Projektodawcą jest firma Tag-Consulting z siedzibą przy ul. Łukowej 18a/5, 93-410 Łódź, wpisana do Rejestru Agencja Zatrudnienia pod numerem 12521 oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00068/2015

Projekt realizowany jest od 01.02.2016 roku do 30.06.2017 roku.

Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji języka niemieckiego wśród 288 osób dorosłych (bezrobotnych/biernych zawodowo/pracujących/ w tym 150 kobiet oraz 138 mężczyzn) wyłącznie o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 25 lat uczących się/pracujących/zamieszkujących w rozumieniu KC w Poznaniu oraz powiecie poznańskim, w tym minimum 50% osób powyżej 50 roku życia. Wśród 288 osób, które przystąpią do Projektu 46 osób to osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy), 98 osób to osoby bierne zawodowo oraz 144 osoby pracujących. 100 % osób uczestniczących w Projekcie to osoby które nie uczestniczyły w programie Life Long Learning.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe szkolenia w postaci:
a) 120 godzin szkoleń na grupę z języka niemieckiego na poziomie A1/A2 lub B1/B2
b) Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TELC lub równoważnym

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.